top of page
solnice-logo ICON.png

. : MÉDIA : .

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 10. ZÁŘÍ 2019.ČESKOBUDĚJOVICKÁ SOLNICE ZÍSKALA NOMINACI V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI STAVBA ROKU

Rekonstrukce historické budovy Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích byla při včerejší slavností ceremonii v Národním technickém muzeu nominována na titul STAVBA ROKU 2019.

 

Vyhlášení oceněných proběhne 21. října 2019 v pražské Betlémské kapli. Spolu se Solnicí je v letošním ročníku nominována např. rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech a dalších 14 projektů. Současně s oceněním odborné poroty probíhá internetové hlasování veřejnosti na www.stavbaroku.cz. Autorem přihlášené rekonstrukce je tým projektantů Jana Pincová, Lubor Gregora a Martin Veber ze společnosti ATELIÉR HERITAS s.r.o., dodavatelem AUBÖCK s.r.o. a investorem SALINUM CB a.s.

 

Solnice se řadí mezi poklady historické architektury přesahující jihočeský region, což potvrzuje i zápis do indikativního seznamu národních kulturních památek. I přes účelový charakter budovy je její hlavní průčelí se strmým štítem a s iluzí fortifikačních prvků včetně nefunkčních klíčových střílen esteticky velice působivé. Do dnešní doby se dochovalo takřka vše v původní podobě. Objekt nikdy nebyl zničen požárem a budova nebyla ani přestavěna pro jiný účel využití. Zachování této unikátní památky v její celistvosti a zpřístupnění veřejnosti bylo hlavním požadavkem i při právě dokončené rekonstrukci.

 

Prvořadým úkolem bylo nejen ponechání a konzervace jedinečně dochovaných konstrukcí a prvků, ale i zachování halových dispozic bývalého skladiště. Toto bylo možné pouze za předpokladu propojení budovy s budovou Pivovaru Solnice, neboť zázemí, které nemuselo nutně být umístěno přímo v Solnici, bylo přesunuto do blízké provozní budovy. Nachází se v ní proto nejen pivovar, ale i skladové a kancelářské prostory, šatny i technologické místnosti.

 

Klíčovým bodem pro uskutečnění celého záměru bylo proto vytvoření funkčního propojení obou objektů podzemním produktovodem, který byl navržen pod povrchem Piaristického náměstí. V něm je umístěno nejen potrubí, kterým proudí do výčepů pivo, ale i potrubí s chladící kapalinou a kabelové vedení elektrické energie.

 

„Nominace na titul STAVBA ROKU znamená pro naší práci velké ocenění ze stran odborné veřejnosti. Od začátku projektových prací bylo nutné k budově přistupovat s úctou k historickým hodnotám, které představuje. Veškeré úsilí, které bylo v průběhu obnovy vynaloženo, teď představuje sama stavba. Již se nejedná o pouhou tradiční siluetu města ale o objekt, který na člověka dýchá historií a zároveň je místem setkávání, a to je pro naší práci nejlepší výsledek,“ komentuje nominaci projektantka Jana Pincová.

 

Nominací na stavbu roku ale možná ocenění pro Solnici nekončí. Solnice má ještě možnost být nominována za interiér, který je dílem architekta Šimona Brnady z Ateliéru PH6 s.r.o. „Interiér Solnice je přihlášen v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2019 – Národní cena za architekturu, která má v letošním 26. ročníku rekordních 321 přihlášených prací a je již druhým rokem po sobě největší architektonickou přehlídkou v České republice,“ dodává architekt Šimon Brnada. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. října 2019 v Pantheonu nově rekonstruované budovy Národního muzea.

bottom of page