Média


Tisková zpráva ze dne 10. září 2019.
ČESKOBUDĚJOVICKÁ SOLNICE ZÍSKALA NOMINACI V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI STAVBA ROKU

Rekonstrukce historické budovy Solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích byla při včerejší slavností ceremonii v Národním technickém muzeu nominována na titul STAVBA ROKU 2019.

Vyhlášení oceněných proběhne 21. října 2019 v pražské Betlémské kapli. Spolu se Solnicí je v letošním ročníku nominována např. rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel v Dolních Břežanech a dalších 14 projektů. Současně s oceněním odborné poroty probíhá internetové hlasování veřejnosti na www.stavbaroku.cz. Autorem přihlášené rekonstrukce je tým projektantů Jana Pincová, Lubor Gregora a Martin Veber ze společnosti ATELIÉR HERITAS s.r.o., dodavatelem AUBÖCK s.r.o. a investorem SALINUM CB a.s.

Solnice se řadí mezi poklady historické architektury přesahující jihočeský region, což potvrzuje i zápis do indikativního seznamu národních kulturních památek. I přes účelový charakter budovy je její hlavní průčelí se strmým štítem a s iluzí fortifikačních prvků včetně nefunkčních klíčových střílen esteticky velice působivé. Do dnešní doby se dochovalo takřka vše v původní podobě. Objekt nikdy nebyl zničen požárem a budova nebyla ani přestavěna pro jiný účel využití. Zachování této unikátní památky v její celistvosti a zpřístupnění veřejnosti bylo hlavním požadavkem i při právě dokončené rekonstrukci.

Prvořadým úkolem bylo nejen ponechání a konzervace jedinečně dochovaných konstrukcí a prvků, ale i zachování halových dispozic bývalého skladiště. Toto bylo možné pouze za předpokladu propojení budovy s budovou Pivovaru Solnice, neboť zázemí, které nemuselo nutně být umístěno přímo v Solnici, bylo přesunuto do blízké provozní budovy. Nachází se v ní proto nejen pivovar, ale i skladové a kancelářské prostory, šatny i technologické místnosti.

Klíčovým bodem pro uskutečnění celého záměru bylo proto vytvoření funkčního propojení obou objektů podzemním produktovodem, který byl navržen pod povrchem Piaristického náměstí. V něm je umístěno nejen potrubí, kterým proudí do výčepů pivo, ale i potrubí s chladící kapalinou a kabelové vedení elektrické energie.

„Nominace na titul STAVBA ROKU znamená pro naší práci velké ocenění ze stran odborné veřejnosti. Od začátku projektových prací bylo nutné k budově přistupovat s úctou k historickým hodnotám, které představuje. Veškeré úsilí, které bylo v průběhu obnovy vynaloženo, teď představuje sama stavba. Již se nejedná o pouhou tradiční siluetu města ale o objekt, který na člověka dýchá historií a zároveň je místem setkávání, a to je pro naší práci nejlepší výsledek,“ komentuje nominaci projektantka Jana Pincová.

Nominací na stavbu roku ale možná ocenění pro Solnici nekončí. Solnice má ještě možnost být nominována za interiér, který je dílem architekta Šimona Brnady z Ateliéru PH6 s.r.o. „Interiér Solnice je přihlášen v soutěži GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2019 – Národní cena za architekturu, která má v letošním 26. ročníku rekordních 321 přihlášených prací a je již druhým rokem po sobě největší architektonickou přehlídkou v České republice,“ dodává architekt Šimon Brnada. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. října 2019 v Pantheonu nově rekonstruované budovy Národního muzea.


Tisková zpráva ze dne 14. března 2019.
Restaurace SOLNICE s přilehlým pivovarem se 29. března otevře široké veřejnosti.

České Budějovice, 14. března 2019. Rekonstrukce historické budovy solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích vrcholí. Slavností SOLNICE FEST se 29. března představí prvním návštěvníkům.

Slavnostní otevření SOLNICE FEST 29. března se inspirovalo příběhem krále Miroslava, který zavítal na trhy, které jsou v pohádce Pyšná princezna situovány právě před budovu solnice na Piaristickém náměstí. Slavnost bude pulzujícím festivalem pro širokou veřejnost, který připomene vývoj budovy od gotiky po současnost. Tomu odpovídá i průběh programu, který začíná středověkou hudbou a přes folklorní, prvorepublikovou nebo lidovou se dostává až k moderní době.

Pro děti je připravena interaktivní ukázka řemesel, kolotoč, střelnice nebo fotokoutek. V průběhu dne pak vystoupí mnoho umělců. Zlatým hřebem festivalu bude video mapping, který připomene stěžejní události historie města a unikátní stavby. Akce je zdarma na celém Piaristickém náměstí s možností posezení uvnitř v restauraci nebo návštěvy expozice rekonstrukce ve 4. patře. Dnem provázejí moderátoři Matyáš Palkovič a Milan Džuba. Organizátorem akce je 7agency České Budějovice.

Rekonstrukce začala na podzim 2017. Rekonstruovány byly 2 budovy společnosti SALINUM CB. Budova solnice, která nově slouží jako multifunkční čtyřpatrová budova s restaurací pro veřejnost, uzavřeným salónkem pro soukromé akce a výstavním prostorem pod 4. nejstarším krovem svého druhu v celé České republice. Celková kapacita nové restaurace je 200 osob a nabídne zejména tradiční kuchyni, českou a rakousko-uherskou.

Druhou rekonstruovanou budovou byl objekt na rohu ulic Hroznové a České. V něm se nachází pivovar, ale i technické zázemí pro restauraci. Budovy spojuje unikátní síť potrubní dopravy s pivovodem, elektrickou sítí nebo chladící kapalinou, která vede v zemi skrze Piaristické náměstí.

Řešení technického zázemí pro restauraci mimo budovu napomohlo zachovat maximální historický ráz budovy zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek. „Budova přečkala od svého vzniku roku 1531 až do 21. století bez větších stavebních úprav. Nechtěli jsme ji zatěžovat vestavbami. Rekonstrukci předcházela rozsáhlá jednání s památkovou radou, která nám byla maximálně nápomocna,“ říká Lubor Gregora ze společnosti Heritas zodpovědný za historickou přestavbu.

Bez potlačení původního prostoru vznikl i nový interiér. „Propojujícím prvkem je zachování původního významu budovy pro účel skladování s akcentem na její současné užití. Majitelé mi v mé vizi nesvazovali ruce. Interiér tak vznikl koncepčně s minimem kompromisů a možností ovlivnit i funkční detaily,“ dodává architekt Šimon Brnada z ateliéru PH6.

Grafická podoba loga s asociací cimbuří a střílny a vytvoření claimu Pivo nad zlato je dílem českobudějovického grafika Jiřího Dvořáka. Na budovách společnosti SALINUM CB pracovalo mnoho odborníků. Díky umění tesaře pana Davida Farrella mohly být zachovány původní krovy a stropní konstrukce, které byly ve velmi špatném stavu. Důležitým spolupracovníkem byl i pan Václav Veřtát, zodpovědný za restaurátorské práce v obou objektech.

Technologie pivovaru pochází od renomované německé společnosti Kaspar Schulz. Suroviny pro pivo byly vybrány s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Používán je světový standard chmele – Žatecký červeňák a humnové slady. „Připravili jsme pivo klasické hořčejší, z druhé strany méně hořké z oblasti ležáků. Máme sortiment i směrem dolů, výčepní pivo nebo speciál. Vše ve světlejších barvách. Zatím 4 druhy,“ komentuje vrchní sládek Ivan Dufek, člen Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Kapacita pivovaru je 2000 hektolitrů za rok a stáčí se do 15, 30 a 50 litrových sudů či plastových lahví, které jsou ale prozatímní a zvažují se jiné možnosti.

Podrobný program Slavnostního otevření:

restauracesolnice.cz

facebook.com

Kontakt:
Mgr. Šárka Gramanová
Marketing, produkce, PR
7agency České Budějovice s.r.o.
+420 724 504 320
produkce@7agency.cz

solnice-logo.zip

© Copyright SALINUM CB a.s.

nahoru

Tomuto webu dodal šťávu: