Média

Tisková zpráva ze dne 14. března 2019.
Restaurace SOLNICE s přilehlým pivovarem se 29. března otevře široké veřejnosti.

České Budějovice, 14. března 2019. Rekonstrukce historické budovy solnice na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích vrcholí. Slavností SOLNICE FEST se 29. března představí prvním návštěvníkům.

Slavnostní otevření SOLNICE FEST 29. března se inspirovalo příběhem krále Miroslava, který zavítal na trhy, které jsou v pohádce Pyšná princezna situovány právě před budovu solnice na Piaristickém náměstí. Slavnost bude pulzujícím festivalem pro širokou veřejnost, který připomene vývoj budovy od gotiky po současnost. Tomu odpovídá i průběh programu, který začíná středověkou hudbou a přes folklorní, prvorepublikovou nebo lidovou se dostává až k moderní době.

Pro děti je připravena interaktivní ukázka řemesel, kolotoč, střelnice nebo fotokoutek. V průběhu dne pak vystoupí mnoho umělců. Zlatým hřebem festivalu bude video mapping, který připomene stěžejní události historie města a unikátní stavby. Akce je zdarma na celém Piaristickém náměstí s možností posezení uvnitř v restauraci nebo návštěvy expozice rekonstrukce ve 4. patře. Dnem provázejí moderátoři Matyáš Palkovič a Milan Džuba. Organizátorem akce je 7agency České Budějovice.

Rekonstrukce začala na podzim 2017. Rekonstruovány byly 2 budovy společnosti SALINUM CB. Budova solnice, která nově slouží jako multifunkční čtyřpatrová budova s restaurací pro veřejnost, uzavřeným salónkem pro soukromé akce a výstavním prostorem pod 4. nejstarším krovem svého druhu v celé České republice. Celková kapacita nové restaurace je 200 osob a nabídne zejména tradiční kuchyni, českou a rakousko-uherskou.

Druhou rekonstruovanou budovou byl objekt na rohu ulic Hroznové a České. V něm se nachází pivovar, ale i technické zázemí pro restauraci. Budovy spojuje unikátní síť potrubní dopravy s pivovodem, elektrickou sítí nebo chladící kapalinou, která vede v zemi skrze Piaristické náměstí.

Řešení technického zázemí pro restauraci mimo budovu napomohlo zachovat maximální historický ráz budovy zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek. „Budova přečkala od svého vzniku roku 1531 až do 21. století bez větších stavebních úprav. Nechtěli jsme ji zatěžovat vestavbami. Rekonstrukci předcházela rozsáhlá jednání s památkovou radou, která nám byla maximálně nápomocna,“ říká Lubor Gregora ze společnosti Heritas zodpovědný za historickou přestavbu.

Bez potlačení původního prostoru vznikl i nový interiér. „Propojujícím prvkem je zachování původního významu budovy pro účel skladování s akcentem na její současné užití. Majitelé mi v mé vizi nesvazovali ruce. Interiér tak vznikl koncepčně s minimem kompromisů a možností ovlivnit i funkční detaily,“ dodává architekt Šimon Brnada z ateliéru PH6.

Grafická podoba loga s asociací cimbuří a střílny a vytvoření claimu Pivo nad zlato je dílem českobudějovického grafika Jiřího Dvořáka. Na budovách společnosti SALINUM CB pracovalo mnoho odborníků. Díky umění tesaře pana Davida Farrella mohly být zachovány původní krovy a stropní konstrukce, které byly ve velmi špatném stavu. Důležitým spolupracovníkem byl i pan Václav Veřtát, zodpovědný za restaurátorské práce v obou objektech.

Technologie pivovaru pochází od renomované německé společnosti Kaspar Schulz. Suroviny pro pivo byly vybrány s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Používán je světový standard chmele – Žatecký červeňák a humnové slady. „Připravili jsme pivo klasické hořčejší, z druhé strany méně hořké z oblasti ležáků. Máme sortiment i směrem dolů, výčepní pivo nebo speciál. Vše ve světlejších barvách. Zatím 4 druhy,“ komentuje vrchní sládek Ivan Dufek, člen Síně slávy českého pivovarství a sladařství. Kapacita pivovaru je 2000 hektolitrů za rok a stáčí se do 15, 30 a 50 litrových sudů či plastových lahví, které jsou ale prozatímní a zvažují se jiné možnosti.

Podrobný program Slavnostního otevření:

restauracesolnice.cz

facebook.com

Kontakt:
Mgr. Šárka Gramanová
Marketing, produkce, PR
7agency České Budějovice s.r.o.
+420 724 504 320
produkce@7agency.cz

solnice-logo.zip

Pravidla soutěže „Vyhraj dárkový poukaz v hodnotě 1000,- na konzumaci v restauraci SOLNICE.“

Pořadatel soutěže:
Společnost RESTAURACE SOLNICE a.s.
se sídlem Hroznová 187/34, České Budějovice, PSČ 370 01
IČ: 07137231, DIČ: CZ07137231
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného u vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B 2385 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337
(dále jen „pořadatel“)

Název soutěže:
Vyhraj dárkový poukaz v hodnotě 1000,- na konzumaci v restauraci SOLNICE
Místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území ČR prostřednictvím Facebookového profilu SOLNICE Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webové stránce www.restauracesolnice.cz
Trvání soutěže:
Soutěž trvá od 5.7.2019, 17:00 hod. do 14. 7. 2019, 19:00 hod
Organizátor a zpracovatel soutěže:
Společnost 7 Agency České Budějovice s. r. o., se sídlem Šípková 235, Adamov, 37371, IČ: 06133606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26300 C 94455
(dále jen „organizátor“)
Podmínky účasti v soutěži:
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám plně svéprávným, starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a zpracovatele soutěže – tyto osoby jsou zcela ze soutěže vyloučeny.

Pravidla soutěže:
1. Soutěžící se platně účastní soutěže, pokud během doby trvání soutěže napíše do komentáře pod soutěžním příspěvkem heslo Pivo nad zlato.
2. Vyhodnocení soutěže proběhne na základě algoritmu. (např. Výherce bude vybrán na základě algoritmu n/2, kde n představuje množství všech účastníků, kteří splnili podmínku komentáře Pivo nad zlato. Pokud nevyjde výsledná hodnota jako celé číslo (číslo n nebude dělitelné dvěma), bude výhra přiřazena v pořadí následujícímu účastníkovi.
3. Výhra bude předána výherci osobně při návštěvě restaurace SOLNICE po předchozí domluvě na tel. 777 356 948 do konce měsíce července 2019. Výherce bude informován prostřednictvím svého facebookového profilu pořadatelem.
4. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.
5. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové stránky www.restauracesolnice.cz nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci.
6. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.
7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
8. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že daná osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, např. je nezletilá, nemá nárok na výhru.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Nesplní-li výherce stanovené podmínky, či bude jednat v rozporu s pravidly, ztrácí nárok na výhru.

O veškerých otázkách souvisejících s touto soutěží rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

V Českých Budějovicích dne 4.7.2019

© Copyright SALINUM CB a.s.

nahoru

Tomuto webu dodal šťávu: